Servicii

Solutii moderne si eficiente, adaptate pe nevoile fiecarui client in parte

Proiectare

Servicii de proiectare completa pentru proiecte de constructii civile, industriale si agricole: arhitectura, structuri de rezistenta, instalatii pentru intocmire: 

 • Studiu de fezabilitate (SF)
 • Documentatie tehnica pentru aurotizatie de construire (DTAC)
 • Documentatie tehnica pentru organizarea executiei (DTOE)
 • Documentatie tehnica pentru demolare
 • Proiect tehnic (PTh)

Avize / Acorduri

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism
Obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism

Studii

Studii integrate de teren pentru constructii:

 • topografice
 • geotehnic
 • hidrogeologic
 • audit energetic
 • expertiza tehnica

Urbanism

Realizare de planuri urbanistice de detaliu (PUD)
Realizare de planuri urbanistice zonale (PUZ)
Realizarea de planuri urbanistice generale (PUG)

Amenajari

Servicii complete de amenajare/ reamenajare si renovare pentru:

 • apartamente
 • case
 • gradinite
 • scoli
 • birouri
 • spatii comerciale

Peisagistica

Servicii de proiectare pentru amenajari peisagistice
Servicii de intretinere a spatiilor verzi
Intretinerea parcurilor si gradinilor de cartier
Intretinerea locurilor de joaca